ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD)

ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD-Lab)

ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD-Lab)


Laboratoriet samler forskere, studerende og samarbejdspartnere, som arbejder med at nytænke og innovere læreprocesser gennem it. Forskningen knytter an til undervisningen i læring, kommunikation og informationsvidenskab på de eksisterende bachelor- og kandidatuddannelser, på cand.it.-uddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling, de planlagte cand.it.-uddannelser i interaktive digitale medier og oplevelsesdesign.

Laboratoriet arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning med eksterne samarbejdspartnere. Laboratoriet satser i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser. Der forskes i nye læringsformer, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer. Forskningen på LAB’et omfatter derudover læring både i og udenfor uddannelsessystmet.

AAU har en national og international førerposition inden for området it, læring og didaktik. Med satsningen giver laboratoriet et nødvendigt forskningsbidrag til den digitale udvikling, som i de kommende år vil ske både i forhold til grundskolen og de videregående uddannelser.

Laboratoriets aktiviteter og faciliteter er forankret i Aalborg Universitet, København. Laboratoriet arbejder på at udvikle samarbejde med andre forskningsmiljøer på AAU, nationalt og internationalt.

Læs mere om ILDs formål

ForskningsLab: It og LæringsDesign (ILD) arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.